• ساعت : ۱۲:۲۲:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۲۱۲۰
چهارمین نشست نظام مشاركت دانشكده بهداشت و پیراپزشكی، برگزار شد.

چهارمین نشست نظام مشارکت سال 1400 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید. این نشست، روز30 بهمن 1400، با حضور اعضاء کمیته نظام مشارکت هر دو دانشکده، در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید. در این نشست از 2 طرح پیشنهادی کارکنان، یک طرح تصویب و یک طرح برای شورای نظام مشارکت دانشگاه، ارجاع شد. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0