• ساعت : ۸:۸:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۴۲۸۶
وبینار مشترك فی مابین بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه علوم پزشكی

ویژه دانشجویان استعداد درخشان


نظر به برگزاری وبینار مشترک فی مابین بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه علوم پزشکی در خصوص تجارب دانشجویان در رابطه با استفاده از تسهیلات بنیاد و نیز انتقادات، پیشنهادات و نظرات اصلاحی در این خصوص، جهت جمع بندی و ارسال نتایج به وزارت متبوع، کلیه دانشجویان استعداد درخشان در روز یکشنبه مورخ 401/2/18 از ساعت 12 لغایت 13 می توانند از طریق لینک ذیل در وبینار مذکور شرکت نمایند.

http://www.skyroom.online/ch/vmeeting/meeting

کمیته استعداد درخشان دانشکده بهداشت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0