نام و نام خانوادگی: شاهدخت رفیعی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
شرح وظایف
مسئولیت: مسئول رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3718

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0