این دانشگاه کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می‌نماید.

سامانه نظام پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی (ارائه پیشنهاد و پیگیری)
تالار گفتگو
سامانه های الکترونیکی دانشگاه

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0