نام و نام خانوادگی: مینا یعقوبی
سمت: مسئول اداره آموزش و دبیر جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اطلاعات بیشتر
 
ساعت کار اداره آموزش دانشکده: 7:30 الی 15:30
پست الکترونیک: education_health@qums.ac.ir

 

شاهدخت رفیعی رقیه محمودزاده پرستو محمدی رقیه جهانگیری
       
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0