نام و نام خانوادگی: مینا یعقوبی
سمت: مسئول اداره آموزش و دبیر جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اطلاعات بیشتر
 
ساعت کار اداره آموزش دانشکده: 7:30 الی 15:15
پست الکترونیک: education_health@qums.ac.ir

 

mohammadi2.png
شاهدخت رفیعی رقیه محمودزاده پرستو محمدی رقیه جهانگیری هاجر شریفی
         
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0