فرآیندهای تحصیلات تکمیلی

 

 

فرآیند برنامه عملیاتی انجام پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
فرآیند فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
فرآیند دفاع از پروپوزال پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
فرآیند انجام پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0