تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 402-401 دانشکده بهداشت

 

انتخاب واحد اینترنتی 401/11/5 لغایت 401/11/10
انتخاب واحد حضوری برای دانشجویان مشکل دار (ميهمان و انتقالي) 401/11/9 لغایت 401/11/10
شروع کلاسها 401/11/16
حذف و اضافه 401/12/1 لغایت 401/12/4
امتحانات دروس 8 هفته اول 402/2/5 لغایت 402/2/10
حذف اضطراری  402/2/19 لغایت 402/2/20
پایان کلاس ها 402/3/24
امتحانات 402/3/27 لغایت 402/4/7

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0