دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1379 با هدف ارائه خدمات مهندسی محیط زیست، بهداشت حرفه ای، ارگونومی، ایمنی، بهداشت محیط با در اختیار داشتن اساتید مجرب و کارشناسان اجرائی و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته اندازه گیری، ارزشیابی و آزمایشگاهی آغاز به کار نمود. این دفتر جهت همکاری با صنایع وسازمان ها بر اساس توانمندیهای خود آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد.
پست الکترونیک: health_relevance@qums.ac.ir


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0