دوران

لطفا صبر کنید ...


   

  بهداشت و ایمنی مواد غذایی - کارشناسی ارشد


  هدف کلی بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مقطع کارشناسی ارشد، تربیت افرادی است که قادر باشند به امر بهداشتی و ایمنی مواد غذایی در سطح جامعه با انجام دادن آزمایشات لازم و تفسیر نتایج آنها وشناسایی مخاطرات مواد غذایی در سطح جامعه و اجرا کردن روشهایی مناسب در پیش‌گیری بیماریهای ناشی از غذا بپردازند و در بهره برداری از روشهای مفید در بهبود و ارتقاء سلامت مواد غذایی موثر باشند.

  طول دوره و تعداد واحدها:

  طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته : 3 سال
  تعداد کل واحد: 39 واحد
  تعداد دروس اختصاصی: 20 واحد
  تعداد دروس اختیاری: 4 واحد
  تعداد دروس جبرانی: 9 واحد
  تعداد دروس کارآموزی: -
  تعداد پایان نامه: 6 واحد


  6.0.9.0
  گروه دورانV6.0.9.0